gızları gızılcık çalsın

heral "gızılcık" deye ölümcül bir hasdelik var ki, "gızılcıktan ölsün" gibi bir bağlamda kızlara genelde anne ve yaşlı neneler tarafından pek sıklıkla söylenir, oolanlar bu arada gabarırlar amma gene de damarına dokunurlarsa söylem oolanları da oğul arısı soksuna hemen dönüşüverir.