gayılmış kömür

mangalda kor halinde konuşlanmış, kebabı pişirmeye hazır hale getirilmiş kömür.
yada gışın tandıra gonulmuya hazır kömür.
mangaldaki kömürü kor hale getirmek.
- mısdafa kömürü gaey de şişleri getiriym