garni getmek

ia ishal olmak

altına kaçırmak manasındada kullanılır.çok yağlı yüzlü ağır yiyenlerin başına gelebilir.

misal:sabah beri garnım gediy
cırcır olmak diye de bilinir...