gandiş atmak

gandiş atmak.
ona buna cilve yapıp kırıtmak.
bi gün usdamnan gonuşuyduk.
-baa gız arıylardı.bi gız bulmuşlardı bi de baa gösdermek için gelin bacısıynan çarşıya çıharmışlardı.bizim düveninğ öğünder geçiyken ben de gızı gördüm.
beyendim.
gız da beni beyendeeni belli edmeg için bi gandiş atdıki .o vahıt beni göreceediniz.