fitlemek

(bkz: ufurmek)


bir diğer anlamı eşitlemek, hesabın üzerini çizmek

- al aam şu çeki, fitleştik mi şinci?
- he aam, karhanana bereket.
"fit vermek" şeklinde de kullanılır; "kışkırtmak" anlamındadır.

--- gelin nası bi fit verikse; oolan eve afacan kimi geldi, nerdiyse bizi dövmiye kahıcıydı....

2 nolu entry bağlamında "fit olmak" şeklinde de kullanılıp "alacak verecek kalmadığı, anlaşmaya varıldığı" anlatılır.

--- maliye 650 kaat ceza yazmış, getdim müfedişten görüşdüm durumu izah etdim 400 kaada fit olduk. cezayı yatırdım gurtulduk şükür.
şişirmek
ben biliym oolum biliym seni şişirip şişirip üsdüme salıylar
amma sen dur bak ayaamı yer ediym gör saa neler ediym.