firdöys

firdöys: firdevs. bir anteplinin düğün davetiyesinde "firdöviz" olarak bile gördüm.
anamın adı da firdevs amma daa şinniye çek adını bu şekilde telaffıız eden görmedim
fürdüvs fördövs firdovs vs