feraad etmek

hissesini bir başkasına devretmek.
"ferah etmek" gibi de söylenebilmekte.
"feragat etmek" devretmek, kayıtları başka birinin üzerine geçirmek. ingilizce "abdicate" ama genellikle yüksek bir pozisyondan kendi isteğiyle ayrılmak bağlamında kullanılır.