esahmi deyn

şaşkınlığı belirtir,gerçekten'mi?

))ana fadimeyi gacırmışlar tama,biliynmi
((esahmı deyn gı yeen üzüldüm ha
genelde sahmı deyng olarak duyduğum,gerçekten mi anlamına gelen kelime
benim bildiğim antep versiyonu "saaami deyng la?" şeklindedir. başlıktaki versiyon (=sürüm)ü ıspartalı akrabalarımdan biliyorum. antepli "saaami yoorum?" der. "h" bile duyulmaz yanı....
gerçekten mi anlamında kullanılan bu söz ''esahmı'' olarak dışarıda bazı memleketlerde kullanılmaktadır,antepteki kullanım şekli ise sahmı yada sahten mi şeklindedir.

esahmı deyn baamı eyle geliy versiyonu da mevcuttur
"saa mi deyng (laa / yaw)?" ne başdaki "es" ne de sondaki "h" sesi duyulmazdı benim zamanımda (=antebin dışarılılar tarafından işgalinden evvel). amma şindi duyuluyor olabilir.