el göre

el aleme karşı; yabancılara karşı küçük düşmemek için birilerini olması gerektiği görünüme kavuşturmak veya ihityacı olmayan birşeyi "onnarıng yok" denmesin diye evinde bulundurmak/satın almak.

--- mısdafa ammi yeen fıhare, düvüne geliyken ona el göre bi tahım aldık, eyle geldi.
magsad el beni yabanda görsün
''dost beni bakcada görsün'' :dost beni bahçede görsün yada dostum beni iyi durumda görsün.