deynek kimi donmak

banyo yaptıkdan sonra hava ceryanına maruz kalanların vücut hallarini ifade ederken kullandıkları deyim.

la yoorum deynek kimi dondum daa.
it şeyi kimi titremekte aynı anlamda kullanılır
dıngıraa gibi olmakta aynı anlamdadır
hassaten bu duruma eşiklikde çimenner maaruz galır.