çörten ağızlı

alt dudağın üsttekinden daha dışarda olması durumu.
+ne deyng kele güssüm gız nasımış?
-bee anam sizde nası gız beğenirmişsiiz,oney eyle ölbe gözlü çörten ağızlı..