cesaratsiz

çeşaratsız

-beceriksiz

-bu zamanın gızları yeen çeşaratsız bacım.iki yımırta gırmeyi bile bilmeyler
bacım senin oğlana gız buldum aha şu haycenin gızı selvi gibi boyu var pendir gibi teni var
gız bacım gözel olug emme yenn çeşaratsız deylerrr maltıhalı küfde bile yoramıymiş