ayip atep bilmemek

hoş karşılanmayan, ahlak kurallarına aykırı, yanlış davranışlar sergilemek.

- yog gızım yog..saa anang heç belletmemiş ki bööge saygıyy, adam gaynbabasına garşı ayaanı uzadıp oturur mu? heç mi ayip atep bilmeng sen?

ayrıca(bkz: ayipsiz atepsiz)
şu televizyonnarda işi eyce azıtdı anam. ayibi atebi kökden galdırdılar kele...