ayağıma yer edeyim gör sana neler edeyim

bir yere yerleşinceye kadar kendini sevdirmeye, beğendirmeye çalışan, herkese saygıda kusur etmeyen ancak zaman geçip de yer ettikten sonra gerçek yüzünü gösterip milletin burnunun bi deliine işeyip bi deliine sıçan kişilerin durumunu anlatır
köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek.
aboo beyle insanlardan allah yirak eyliye kele vardı bitene bizim cazgır ilk önece ne gözel baktık eyii gız aldıktan sona bi baktık demirim dey kömürüm demey eninde sonunda çıkınını aldı gettide gurtulduk.
genelde antepli gelinlere soylenir bir hanek
cadaloz gelinlerin ilk bebeklerini doğurmalarıyla tarif edilebilecek durum.
ganımca en fazla gelinler gullanır agam bu hanee.
-ana acı ben miyese gile gader gedimde gelim iki solug.
*nolugkine?
-kele nolucu ihi haneg edip gelicim acı.
*yanı nediciz?*
-yav nedicig bi kayve içip acı hasred gedericig.gedimde gelim aa.sizde oturisiz zatı hayce dezemden.
*yimeg nolucu mamet gelir aa saad gac olug.
-o gelmeden gelirim ben ana yimeede acı mecimekli aş ederim hemencecig.
*yog gızım tama hayce dezen burda ayıp tama arvada.
%he gediyse getsin anam nedicim ben.benden ne işi var aa gendi aa sen baa ne geree var.
*daa olanın ütüsüde duruy.hem ben de eyi deelim gene ayaglarım balhıy balhıy duruy tama.mademde garışıg vara yimeyeydim ölen o gader küfteyi.
-aa saa ilac eletim ben.acı uzan birez.
*ilac verde, sende gedme hele anası böön. sovna gene gedersin.gaçıymı miyese.tama mamet gelir birezden hem ben sevmim eyle gelin gezmelerini anam.gınıylar tama gızım.uşan devşeen ossun hele.bir başıa ne derler anası.yogg gızım otur evinde anası gendi gelsin acı.demi hayce ?tama höppüg haseylerin gelini daa bi hafdelig olmadan arhadaş gezmesine çıhıhdıda bi köve irezil edigdi gaynanası gendini*
-ey ana getmim aa*
*ey gızım eyi eyi gedme sen oyyy gadasını aldıım nasıda laf dinlin sen kele.hep beyle ol anası gubban böyüg gonuşunca boş gonuşmaz.benim gelinimde yeen ahıllı hayce.*
-a ben gedimde sovan dorgim yimee.
*ey gızım goley gessin saa.acı bizede şerbet ver birez.hayce yeen sever.
-eyyy.
gelin hanee uzatmadan gabul eder ve getmez.amma gafayı sallayaragdan mutfaa dorgu yönelir.içindende ;
hele daa yeniyim gaynana,hele ey dimm bahalım amma ayagima yer edeyim gor sana neler edeyim gadanı alıcım senin.. der.