anteplice yer adları

berecik: birecik
anteke: antakya
berezilya: brezilya
amarıha: amerika
ængara: ankara
azez: a'zaz(suriye)
hicaz: hecaz

esaas çoğu şehrin anteplice söylenişi normal türkçedekinden farklı çünkü anteplicede yer adlarında vurgu genellikle sondadır. -lık, -lı'yla bitenlerinkiyse baştadır (bkz: anteplice dilbilgisi)
alamanya : almanya
acerbalcan : azerbaycan *
yooslavya : yugoslavya
osturya: avusturya
caponya: japonya
pilipinler: filipinler
meğ danıs:mc donald's
şareküstü: şehreküstü
siyorta: sigorta...
komşumuz almancıdan kız alıyordu. bunları çok yormuşlar. kız tarafı da almanya-bochumda oturuyor. komşu, anama dertsiniyor:

"bee kele anam arbet alamet olduk. bınnar nasıl insanmış anam! zatan alamanyada oturdukları yerden de noldukları belli oliy. bokum da oturiylermiş anam bokum da...!" :))