anteplice ve ingilizce sentezi

anteplice telaffuz yönünden ingilizcedeki sesleri de çıkarabildiği için bazı noktalarda benzerlik göstermektedir.
hatta #37210 nolu entryde bunun çarpıcı bir örneğini görebilirsiniz..

biz de dedikkine, la yoorum bu ikisini birleşdirsek nası bişey çıhar acaba ortıya?

bir gæç örnek:

oovv, it's cip yeen good man! *

what's that? this chair is çakşiyk dude! *

oh it's so galaba in here! i am kehlying! *

upbelow! it smells pafsiyk! *
vs.
# yeah, my düven is over there!
^ oh man! you defecated like three batman!
& hey dude, i couldn't find. where is the gider of this bath?
i have a little bit küşüm on this dæva! *
--- hayle you made it? --- hayle eddeez onu?

--- baa * it is not necessary, .. --- baa ne geree var..

--- what deyseez so what? --- ne deyseez kine * * ?

--- why are you zorumsaning * *? is it really yeen hard ? ...

shining yaldır double.. *
crazy of balcan season..
acı shut up..
+ oh, it's blowing küfür küfür

- be ıstıfıl with your god!

+ don't smile gercik gercik!

- what a yuha man you are!
go to get:la go da get
how are you today mamed?
walla nossun beatiful uk höggeş twallanıyk
don t panic brother=birader
æğam bu sentezi en gözel google translate yapıymış!
bæyakden bunu gördüm
aha aşşadæğ örneklere bæharsaaz bæa hag verirseez
http://tinyurl.com/halfgavirma
http://tinyurl.com/irontavinda

isterseez siz de bæhın..
http://translate.google.com/translate?js=y&prev=_t&hl=en&ie=utf-8&layout=1&eotf=1&u=eskiliufaksozluk.com&sl=tr&tl=en


aam bizim family(a) yeen genish
-mamet :nine, those flowers for you.
-mamedin ninesi:ba neen söyleyn firthose the de yousun ne yuycuysa
  • /
  • 2