anteplice hayvan isimleri

culluk - hindi
mazman - yaşlı hindi
ğoruz - horoz
gancık it - dişi löpek
bocu - süs köpeği
gallangıç - kırlangıç
söülcen - solucan
cücük -serçe


tomuzlan - bokböceği
cücük-tavuk
pisik-kedi
it-köpek
cardın - hacimli fare
delice : atmaca
elbiz : örümcek ağı
ferik : yarka tavuk
ham şişek : doğurmamış koyun
toklu : bir yaşına girmemiş
üvez : sivrisinek
böö yada söylenişine daha yakın olarak bööygh,

*
  • /
  • 3