antep avradlarına göre sigaranın sebep olduğu hastelikler

sigara içiyorsanız anne karşısında herşeye 1-0 yenik başlarsınız...bütün tıp ilmi anne karşısında çaresiz kalır çoğu zaman...tıp aksini iddia etsede bütün ağrıların,yaraların,şişmelerin,enfeksiyonların vs vs herşeyin sebebi sigaradır...hatta ayağınız,kolunuz bile kırılsa sebebi sigaradır...çünkü sigara kemiklerinizin dayanıklılığını azaltmıştır ve kırılmasına sebep olmuştur...

kendisi sigara içen bir anne olsa da durum değişmez...zira kendisi büyüktür,yaşını başını almıştır,o sebeple sigara ona zerre zarar veremez...ama siz gençsinizdir,cahalsınızdır...sigara size karşı bütün benliğiyle sizi yıkmak için savaş açmıştır da sizin haberiniz yoktur...

bu durum,antep avradlarının değişmez özelliklerinden biridir ve uzay çağından sonra 3976 yılında da bu özellikleriyle iç içe olacakları kuvvetle muhtemeldir...
* a: annem b: aaziyn ustu sura mi
a: sende içmeye devam ed bu sigarey
a: sabah gız istemeye gedecek olsag gızda vermezler bunun yüzünden
b: nedeg yorum vermeycilerse,içkim yog humarım yog,garı gız ayamda yog,bi keyf otumuz o var,oda olsung artıg
a: he he sabah söylerim ben saaa onu
* *
- sen cuvara içmeye devam et beyle giderse o düven çalışmaz
- ne alaka?
- alakayı neynicin, pofur pofur içiyn
- çok içersen mırazın gözünde galır
-sen beyle pofur pofur baalım bu boğ şeyi. ahan rahmatlık babande beyle içiy ve bağa bişey olmaz diydi oolum. ah ah... onu teneşir pakladı... sooona bu dedimi ağnarsında çoğ iş işden geçer ve gabirleen yolunu dudarsın.


(bkz: gabirlik)
(bkz: salaca)
(bkz: töbe töbe)
(bkz: teneşir hambalı celal)
-aha bacım vehbi serbaşa götürdük herifi, cuvarayı bırahıcın dedi, beyni güççülüymüş.
+bıragmazsa gangıren olur, heç keserler allahıma. bizim dönenin herifinin de bıldır bacaaını kesiklerdi.
şindik cuvaraların üstünde çeşitli yazılar ve poturaflar var ya.
geçenlerde bi arhadaşım büfeciden bi pekat cuvara istedi.
almasıynan geri herifin üsdüne çalar kimi atması bi oldu.
aynen dedikine:
-acı aam büfeci sen baa ganser yapanından verde bi an evvel ölüym gurtuluym.

not : iade ettee pekadın üsdünde cuvara erkeklee zerallık verir yazıymış.
yani cuvara içenler * bunun beyle oldoonu bilsinler haa.