antebin güneyindeki köylerde y kaynaştırma sessizinin düşmesi

beyle bişey var æam. oğuzelinden kiliseceki kövlerde beyle. nası yani:

+maamet ordadı* tama ---- (tama, taman: #19024)
+gendi gelicidi* tama

(bkz: #61183)
aslında türkçe'deki 'idi' ve 'imiş' eklerinin 'di' ve 'miş' olarak kullanılması
+bayah buradadı nere gedik ola
-ammisi gelicimiş onu almıya getti otoğara
özellikle, türk dili ve edebiyatında gelecek zamanın hikayesi olarak adlandırılan zaman eklerinin kullanımında ve isim cümlelerinde çokça karşılaşılan düşüştür.

gelecek+idi= gelecekti -> gelicidi
içeçek+(i)di+m = içeçektim -> içicidim ..

isim cümlesindeki hal ;
sülbiyenin elbisesi mavi+idi=maviydi -> mavidi => mavıdı .. *