aklıyn tıpasına

burda tıpadan kasıt nedir bilmiyorum..
ama arhadaşlar arasında kullanımı yeen güzel oluy..

% nası etting la sınavı?
# ikiynen dördü yaptım bes..
% lan oolum beşi neen yapadıng? sabah aynı soruy gösderikdim sağa tama?
# oobaaav, o o soru muydu laa? ben de gonstraktır deyinçi başga bişey belledim..
% aklıyn tıpasına s.çiym sening! gafa tınne ha sende...
# ne biliym yoorum, ben neyttiimi biliymim...
& eşşeemişin yoorum mamet..
% yering eve gedek de bi maltıhalı küfte yooruym size.. neydek .......... ........... dævası olmaz.

aklıyn tıpasına turp suyu sıhıym diye de kullanılır..
ha bi de, aklıyn tıpasını diye de kullanılır...***
(bkz: turp suyu sıkmak)
bazen burada tapa'da kullanılıyor. tıkaç manasında.

(bkz: tapa)
(bkz: tapa çakmak)
bir de kardeşi vardır:beyning gapaana *......
aklıyn olanına
aklıyn mıhına