ağ it gara it aley bi it

"ağ it gara it aleyi bizim it" şeklinde de kullanılan söz.
oysa ağ it ve kara it anteplinin gözünde ayrı yerdedir. dur da saa söyleym:
aha geldik tilbaşara
avrat gerek iş başara
ağ itler onbeşere
gara itler beşere