zorpadanak

ia birdenbire,ansızın,fütursuzca.
zorpadak,tarpadak ile benzer anlam taşımakla beraber bu kelime şaka ile küçümsemeyi betimler.

ne vahıd yanlarına gedsek aa şoo dengsiz güveeleri zorpadanak garşımıza dikiliy.