zikge

hayvanları örüklemek(bağlamak)uçun yere çahılan demir ya da tahta çıbık