zatilem

cümlenin bütünündeki ses uyumuna göre zatılam diye de telaffuz edilir.
zatile zaten anlamında kullanılan bir kelimedir. cümle içinde kullanılacak olursak

zatile ben arıycıydım seni.

ben de zatile sa vericiydim.
zatilem versiyonu da gullanılır.