zaman gözel oldu şindi

anam eveli ney vardı hına unnuu bulguru tutduumuzdan ağada bizdik paşa da bizdik şindi zaman gözel oldu suyung eviin içinde yidiing önüngde yimediing arhangda