yüzünü dolayıp gitmek

ia başını eğip ortamdan uzaklaşmak.
yapılan eylemin durumuna göre iyi yada kötü bir davranıştan sonra söylenir.

şıkmamed,cemil halfiye sövdü saydı böök dava çıhar dedik amma cemil halfe yüzünü doladı geddi,
ağır adammış yoorum.

adama demedik hanee bırakmamışsın daa haklıym deyn,
yüzünü dolada get şurdan ayamın altına alırım seni şindi.