yüzü yere yapışmak

ia utanç duymak,yerin dibine geçmek.
birisine karşı verilen sözün tutulmadığında sözü veren kişinin düştüğü durum.