yusuf hayaloğlu antepli olsaydı

yüreğim kanıyor şiirinin bir kaç dizesi:

göösüm daraliy
yüreem ganiy
olmuyaydı sonumuz beyle.
" acı navar olmayaydı" derdim... ganım gaynamıy o adama heç, gaynamadı da.
şoo daalarda kar olsadım bir asi yel olsadım arar bulurmudung beni saapsız bir gabir olsadım
ah leng ırza navardı da godung getding öte yüze böüzün neyini beenmeding
kebaba küfteye balcana paklavıya vurur, daha gözel yimelikli şiirler yazardı harhal.