yun gabasi

koyunun çok etli olmadığını, iriliğinin yünlerinin çok olmasından kaynaklandığı anlatan bir deyim.
uzun saçlı çocuklar içinde kullanılır.
havalar yeen sovuk ya .uşaan üsdüne geydirdikce geydirikler.
gören görmiyen de tavlı bi uşak beller.
halbukine uşan üsdü yun gabası.