yük yeri

la yoorum bunun atepcesi hacet yeri deel mi? ben mi yanggış biliym? "yüklük", "yük yeri" antep hanee deel kimi geliy baa....
3 Entry Daha