yolma yolmak

bir zaman ölçüsü
- nene anamın doğum tarihi ne
- ne biliym oglum ben yolma zamanı dogduydu işte