yıl bohu sıçmak

yüzumarada uzun oturmak.
- lan maamet, şiş çahılasıca, yıl bohu mu sıçıyn lan? matkap getiriym mi la?
- ...
- neen gonuşmuyn la..aklaksız..
göçüykhen şeyle bi hanek duymuştum gonşular balcan oyarkene gendi aralarında:

- uyss, nerde galdı bu gız kele?
- bizim gız haftalık sıçar anam adedi eyle.
adam ol da it bohu sıç...