yeride ged zıbar

gardaşlar ne desem avrada yeride get zıbar dey yav