yeeten

daha sonra , takrardan , gerisin geri anlamındadır.