yamışmak

ia yüz bulmak,ilği çekmek için yapılan hareketler yada bir iş yaparken gevşemek işi yavaşlatmak.

deyn ağam hemen yamışman bu iş böön bitici haa.

behbi amminin gızı baa yamışıp duruy da ben yüz vermeym æam.
ayak sürümek, yapmamak için direnmek.