yalpazlamak

ergi bürgü, düşücümüş kimi olan gediş şekli.. deermenin durmaya yaklaştıı zamanki dönüşü, araba terleenin 8 çizmesi de bu gullanıma dahildir.
- dayi nettin sen beyle yovv?
+ nettim ki?
- bu gadek mi icilir yoorum.
+ nerdeng annading yovv?
- bahsana yalpalaya yalpalaya yeriyn. gozunun icide kanlanmi$.
+ yapma yovv, bende kimse cakmey saneydim. *
bilumum vasıtaların dengesiz dönen tekellekleri uçunda, şoo arabaının tekellee yalpalıy şeklinde gullanılıy.