yalloz

çirkef, çaçaron, gereksiz, dırdırcı kadın modeli..
aç gözlü, çıkarcı; "yal peşinden koşan" gibi bişi; haluk bilginer'in kullandığı tarafımdan duyulmuştur "yelloz" demişti.
yalloz lafı aslında köpeklere denir.köpeği beslersin beslersin oda seni bırakıp kaçar işte ona yalloz denir
antepteki kimyacı dersanecilerden eski bir öğretmenimin dilinden düşürmediği söz. (bkz: yallozlar)
yalloz yallozdur.
yalloz'a ne deseniz o kalıba, neye benzetseniz o tarife uyar.
çirkeftir, boktur, pisliktir.
suret-i haktan gözüküp dedikodu yapan, yalan söylediği halde yemin eden, besmele ile başlayıp kazık atan bir tiptir yalloz.
anlatılmaz yaşanır.
allah yallozlardan hepimizi yırağ eyleye.
gecen gün otobosu sahı sinemaya ceviren avrat.geyiniksin eyi hoş,guşanıksın herşeyii eyi yorum bunada pekey la niye bagıra bagıra gonuşup adamın ashabını bozun.bizene şehır dışındakı aşgından,ona edecen sürpizden,ona gedecen diye ettiğin hazırlıgdan.daha birde ikidebir gafası sallana sallana son surat gülüy.hec ar,edep galmayık ağam yallozun önde gedeni,ta gendisi aha beylesi.
yal alan köpeğe denir normalde ama günümüzde hafif hakaretle karışık bir söz mesela;
-sen ne kadar şırfıntısın yerine
-sen ne kadar yallozsun daha kibar