yaamır tahım atley

bahar mevsiminde meydana gelen yağmur geçişinin antepce ifadesi; tahım sözcüğüyle "bir tarladan diğerine" geçiyor. birinde duruyor diğerinde başlıyor.