vizzedek gaçmak

hızlı bir biçimde ortadan kaybolmak. argoda sıvışmak. "vızzadak" söylemi de mevcuttur.

- kele ben daha gendine gızı görsedmiye galmadı, vizzedek gaçdı geddi oolan.. görük beenmeyk fılan zaar. adam bi münüyre deeze ben gediym der.
işine gelmeyen ortamdan, ışık hızıynan gaçan antepliyi taarif ederkene gullandıımız henekdir.