uzum biti kimi siralanmak

uzum biti kimi siralanmak:(bkz: sıraleyn)
sıralanmanın amiyane anteplice anlatımı...
üzüm iti kimi düzülmek de denilir.
birbiri ardınca sıra sıra dizilmek.

aşağılanan,küçümsenen kişiler için söylenir.