uymaca ahıllı

kararlarını kendisi veremeyen, kim ne derse onu uygulamaya çalışan kişilere verilen antepçe sıfat.

bizim herif yeen uymaca ahıllı kele, anasıgilden taraf kim ne derse ona inanıy baa etmediini gomuy.
hep yönetilen ve aklı kendine yar olmayan.