ustune de bi tezek gorlar biliyn mi

bildiğini yanıldığına yetmeyen ama her şeyi bildiğini iddia eden cehal insanlar için kullanılan deyim. hikayesi şöyle:

ana: kızım dolmaya ağzı barabarı su goy
gız: biliym, biliym
ana: gaynara çıktıı kimi duz koy
gız: biliym, biliym
ana: gohusu geldiği kimi eşkisini çal
gız: biliym, biliym
ana: üstüne de bi tezek gorlar biliyn mi?
gız: ????
selam aleykim aaam ben bişey diycim