ucun ucun

yavaş yavaş, azar azar, bir uçtan başlayarak, anlamında kullanılır.

- bi hasaba gangooyu alıyk. hele allah böök deym yoorum ben. ucun ucun öderik zaar.