tüvü düzmek

önceden üstü başı pejmurde iken,iyi bir yaşayışı gösterecek şekilde güzel giyinmek.