tirrii girmak

birisinin yaptığı bir kabahat ve bu kabahatin ortaya çıkması sonucu ortamı acilen terk etmesi.(ö üüzden hemen gaçması)

uşaglar bekciyi gördükleri kimi , tırrı gırdılar.

yuğarı mehelledekiler beni yağaleyip dövücülerdi, bubamgülü görünce tırıı gırdılar.
ia kirişi kırmak.
bulunduğu yerden ayrılıp kaçıp gitmek.