tifteini attirmak

alt üst etmek,altını üstüne getirmek
-beegh anam gündüz gözüynen eve hırghız girmiş ortalıın tifteeini attırmış şişe domala galasıca
(bkz: arsangars etmek)