tene

bugday, burgul, tane...
hele gızım şouv gırgırı al da gel tene döhülük gene yere. adam kimi yeyemiyler ki ağızları yarım.
avırdın mı delik ocaa yanası, tenelerin alayını döküksün yere tama!!!!
burgul pilovıyın yerine kimisi tene aşı da dey..
gızım emzikli avradsın tene yiyip durma uşağ alerci edicin haa, az dikkat et annem


- kele gülsüm şoo küfdeyi yimeyseez teneleying de yazzık guşlara verek gızım.

+ temam ana.

- boyat ekmekleri de ısla da gızım yazzık hæyvenlere verek.

+ pekey ana. dadlı olarak ne verek ana.

- yeri şurdan gız, yeri şurdan.
bi de maciklere tene yidirirlerki karnını dok dutsun dey..
hayvancaaz çok yiyipde pel pel bakmıya başladıı kimide " hayvah tene dokhandı" dey ağzından gazoz akdarırlarkine macikcaağz rahatlasın dey..hayvanda aynatlık eder içmez o gazozu..bi çiledirkine hayvanın ağzına gazoz akdarma..maciiğn gafasını goltuğunun altına gısdaleyp o gazozo akdaranader anasından emdee burnundan gelir adamın..
tene bazen tane manasında da kulanılır: elinde beş on tene galem galık
yaşlı dezzelerden en çog duyacanız haneklerden biri;

--tene baa dohuney anam, garnım aha şeyle bendek gibi şişey...
biz antepliyik usdaa, tene yimessek garnımız doymaz...