tellenmek

ia darılmak,kırılmak
-yorum neen benim oolanı oyuna almadıız
-biz oyun oynuyken geldi ben de oynuycum dedi biz de acı bekle bu el bitsin de dedik gendisi tellendi bize yoosa neen almıyak gel hösüün yenişden başlıycık gel oynıyak **
alınmak, alınganlık etmek.