tebaat saabi

bazı ilginç huyları ve karekteristik özellikleri bulunan kimse...
huy sahibi...
alışkanlıklarından asla vazgeçmeyen.

(bkz: tebaat)