tapla

sıklıkla meyve sebze satmak için kullanılan 3 tekerlekli motorsuz tahtadan yapılan yük taşıma aracı. mağarabaşındaki sebze halinde bir zamanlar sırayla dizili dururlardı. belki hala öyledir. *
mağarabaşındaki pompanın garşısındaki parkın üst tarafında dizili duran seyyar manav.anam hep ora gönderiydi beni güccükken teze yeşillik almaya..